Vés al contingut

¿Deuen els autònoms acollir-se a la LOPD?

Partint de la base que la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) es basa en garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal que afectin persones físiques , és senzill comprendre que els autònoms també tenen l’obligatorietat de complir amb el marc legal. No obstant això, el caràcter particular del negoci i el tipus de dades que en ell es recullin és el que definirà les necessitats pel que fa a aquesta llei.

El 25 de maig passat de 2016, es va aprovar el Reglament Europeu de Protecció de Dades . Acollir-se a aquest nou marc legal és obligatori per als negocis i empreses de tot Europa. Això no obstant, el termini que s’ha establert per adequar-se de manera integral a ell finalitza el 25 de maig de l’any 2018. Fins aquesta data, és essencial acollir-se, com a mínim, a l’antiga Llei de Protecció de Dades 15/1999.

Qualsevol autònom o empresa estarà obligat a contractar la LOPD, sempre que disposin de dades personals. Aquestes dades es caracteritzen per la identificació de les persones .

Obligacions dels autònoms enfront de la LOPD

La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estableix tres nivells de protecció . Cada autònom ha d’identificar els fitxers necessaris i atorgar-los un d’aquests nivells en funció del tipus de dades que es manegen.

  • Nivell bàsic: dades de caràcter identificatiu.
  • Nivell mitjà: dades financeres, dades referents a la personalitat o als costums.
  • Nivell alt: dades ideològics, de religió, de salut, races o violència de gènere, entre d’altres.

Per salvaguardar les dades personals és important que hi hagi un encarregat de tractament . Aquesta figura és la que decideix sobre l’ús de les dades i controla que se segueixen les obligacions que estableix la LOPD al respecte. En el cas dels autònoms que no tenen treballadors al seu càrrec, seran ells mateixos els que han de vetllar i garantir la protecció de les dades.

Per acollir-se a la Llei de Protecció de Dades és important que se segueixin una sèrie de passos. A més, el responsable dels fitxers haurà de salvaguardar qualsevol dada personal que es reculli a l’empresa, apostant pels drets ARCO que tenen tots els ciutadans (accés, rectificació, cancel·lació o oposició).

Com afecta la LOPD als autònoms

La Llei Orgànica de Protecció de Dades només afecta les persones físiques. Això vol dir, que cap empresa o autònom està obligada a vetllar per la qualitat i la protecció de dades quan es tracta de persones jurídiques (empreses).

Són molts els supòsits als quals poden enfrontar-se els autònoms en aquest sentit. El millor consell és comptar sempre amb un programari específic per a la LOPD o amb experts en la matèria, capaços de assessorar a l’autònom sobre com adequar-se perfectament a la llei.

Quan es tracta d’un autònom que actua com administrador d’una societat , és important que la seva empresa compti amb totes les mesures de seguretat necessàries que estableix la LOPD. En el cas d’autònoms que compten amb treballadors al seu càrrec , sempre estaran obligats a contractar la LOPD, perquè hauran de protegir les dades dels seus empleats, així com els dels seus clients.

En el cas de autònoms professionals , sense personal a càrrec, és essencial estudiar bé la naturalesa de les seves relacions comercials. Si els seus proveïdors o clients són persones físiques, l’obligatorietat d’acollir-se a la llei és absoluta.

Complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades és molt important per evitar sancions per part de la Agència Espanyola de Protecció de Dades . Aquestes multes varien significativament, en funció de si les infraccions són lleus, greus o molt greus. Per això, és tan important comptar amb experts en LOPD i evitar aquests inconvenients.

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, a més, pretén minimitzar tots els tràmits burocràtics per aconseguir que les adequacions a la llei, d’empreses i autònoms siguin més ràpides i òptimes. A més, estableix algunes novetats de obligat compliment per a tots aquells que manegin dades de caràcter personal, com la Avaluació d’Impacte en Protecció de dades o la creació de codis de conducta que garanteixin les bones pràctiques, en aquest sentit.

Deixa un comentari