Vés al contingut

Sancions per infringir la LOPD en el sector sanitari

Tant el sector sanitari públic com el privat estan obligats a garantir el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades que es manegen en aquests sectors d’activitat han d’estar supeditats a una protecció de nivell alt, ja que es tracta d’informació rellevant que afecta de forma personal als pacients.

Segons un informe emès fa uns mesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les infraccions en l’àmbit sanitari s’han incrementat de forma extrema. Aquest informe analitza els resultats de tots els sectors durant l’any 2015, en comparació de l’exercici anterior. I el que es desvetlla és que, en la sanitat, s’han incrementat les infraccions en més d’un 230 per cent. Si l’any 2014 hi va haver quatre sancions per infraccions, l’any 2015 aquesta xifra ha pujat fins a deu casos.

Malgrat tot això, no es tracta del sector que més incompliments de la LOPD alberga, ja que les telecomunicacions guanyen la batalla de forma històrica. També cal destacar que aquests altres sectors en què els casos d’infraccions són molt elevats, van reduint el nombre de faltes de forma notable. Segons l’informe de l’AGPD, són els partits polítics els que millor compleixen amb les normes establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, ja que no s’ha obert cap procediment sancionador durant el passat any.

Conseqüències d’infringir la LOPD en sanitat

A més de que el sector sanitari hi ha un ampli increment de procediments infractors, també han augmentat les advertències que emet l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per advertir davant de qualsevol tipus d’infracció o violació de la LOPD. Així mateix, també s’han vist incrementades les consultes davant l’Agència per conèixer millor alguns secrets de la Llei.

Les conseqüències més greus que comporta el no respecte de la LOPD per part del sector sanitari, o qualsevol altre, és la possibilitat d’haver de fer front a sancions bastant elevades. En tractar-se de dades de protecció alta, les sancions poden ser molt més importants. Per evitar-les és primordial adequar el centre de treball a la Llei.

Gran part de les denúncies interposades davant l’AGPD es basen en l’accés injustificat a les històries clíniques d’alguns pacients. Incomplir les mesures de seguretat pot comportar un procés declaratiu d’infracció greu.

En el sector privat, les sancions també han augmentat de forma significativa, posicionant a la sanitat en la taxa sectorial més elevada d’infraccions davant la LOPD. Durant el 2015 les infraccions en aquest àmbit han augmentat en més d’un 260 per cent, respecte a l’any anterior.

No obstant això, la inscripció de fitxers de protecció de dades en el sector sanitari privat també ha augmentat de forma notable durant el període estudiat. Això, sens dubte, és un important pas de conscienciació. Adequar qualsevol negoci a la LOPD és el primer pas per aconseguir respectar la legalitat vigent en aquesta matèria. Per a això, cal seguir els passos establerts per l’AGPD.

2 comentaris a ;ldquo;Sancions per infringir la LOPD en el sector sanitari;rdquo;

  1. Retroping: L’abandonament de fitxers amb dades personals: motiu de sanció – TecnoLOPD

  2. Retroping: Polèmica amb la venda de bases de dades de clients – TecnoLOPD

Deixa un comentari