Vés al contingut

Característiques del nou reglament europeu de protecció de dades

Característiques del nou reglament europeu de protecció de dades

Europa per fi ha aconseguit un nou acord pel que fa a protecció de dades de caràcter personal de tots els ciutadans membres de la unió. Després del tediós procés que va començar en l’any 2012, el passat 27 d’abril es va arribar a l’esperat acord. Aquest nou reglament europeu de protecció de dades va entrar en vigor el 25 de maig passat del 2016 no obstant això, a causa de la complexitat del text i les necessitats d’informar degudament a les empreses i ciutadans, no serà fins al 25 de maig de 2018 d’aplicació obligatòria.

Durant aquests dos anys, les entitats governamentals de cada país hauran d’informar degudament a tots els ciutadans, així com, a les empreses de les noves normes en matèria de protecció de dades que incumbeixen a tots els europeus per igual.

Importants novetats del reglament europeu de protecció de dades

Una de les novetats més importants i característiques d’aquest nou reglament europeu de protecció de dades és el reconeixement de dos nous drets. Si fins a la data, qualsevol persona tenia el dret de cancel·lació, rectificació o oposició. A partir de l’entrada en vigor d’aquest document, també es reconeix el “dret a l’oblit” i el dret a la portabilitat de les dades.

Segons les autoritats en matèria de protecció de dades, aquest reglament compte amb un enfocament preventiu molt més que sancionador. Una cosa que no passava amb l’anterior llei orgànica.

L’accés a les dades personals de propis es facilitarà en gran manera. De forma que qualsevol ciutadà europeu podrà comptar amb molta més informació sobre el tractament de les seves dades.

D’altra banda, qualsevol empresa que gestioni dades personals haurà d’informar el més aviat possible a les autoritats nacionals dels piratejos de les seves bases de dades. Amb això es podrà garantir la presa de mesures eficaces als usuaris, paràgraf evitar qualsevol contratemps sobre la seva intimitat.

Tota la norma compresa en el reglament europeu de protecció de dades serà aplicable a tota la unió europea. Però, a més, qualsevol empresa estrangera que operi dins de la unió ens podem deduir l’obligació d’acollir-a aquest reglament.

També s’estableix la finestreta única. És a dir, els empresaris només hauran de dirigir-se a un supervisor europeu.

Les empreses poden reduir despeses en aquesta matèria, ja que s’eviten moltíssims passos burocràtics, com l’eliminació de les notificacions per part de l’empresa o qualsevol pime. Tampoc estaran obligades a inscriure fitxers seus. A la mateixa vegada, les pimes no estaran obligades comptar amb la figura del responsable de protecció de dades, en el cas que la seva activitat comercial no se centrin en el tractament de dades personals. Per acabar, aquestes petites empreses no estaran obligades a efectuar l’avaluació a no ser que hi hagi un risc clar i concís.

Directiva europea de protecció de dades

A més de l’aprovació del nou reglament Europeu de Protecció de Dades, aquesta comissió ha aprovat la nova Directiva Europea en el mateix sentit. D’això en parlarem detingudament més endavant, però es tracta d’una norma aplicable als àmbits de la justícia i les forces de seguretat dels Estats membres. D’aquesta manera es podrà tenir una major protecció sobre les dades de qualsevol ciutadà implicat en un procés judicial, sigui com a sospitós, víctima o testimoni. La finalitat serà poder lluitar de manera conjunta contra el crim i el terrorisme en l’àmbit de la Unió.