Vés al contingut

La figura del delegat de protecció de dades

  • per

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, apareixen algunes novetats d’obligat compliment. Una d’elles és la nova figura del delegat de protecció de dades. Tenint en compte que el Reglament està en aquest període transitori de dos anys perquè totes les empreses i organismes de la UE ho posin en pràctica, és important comprendre quines novetats caldrà anar implementant per evitar futures sancions.

Cal destacar que aquest nou Reglament deroga la directiva europea de 1995 en matèria de protecció de dades. A més, és d’obligat compliment per a totes les empreses, organitzacions i organismes públics de la Unió Europea. De fet, no cal que a escala nacional es redacti una llei per posar-lo en marxa, ja que no es tracta d’una directiva.

En els articles 37 a 39 d’aquest nou Reglament Europeu de Protecció de Dades es detalla la incorporació de la figura del delegat de protecció de dades. Però, sabem realment quines són les seves funcions?
Les funcions del delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades o DPO (per les seves sigles en anglès) ha d’estar especialitzat en dret de protecció de dades i estarà per sobre del responsable de tractament i l’encarregat de tractament de les dades. Les seves funcions són variades i molt importants:

Assessorament als encarregats del tractament de les dades personals sobre les seves obligacions davant el nou Reglament, així com les que s’esdevenen de la normativa nacional.
En el cas que les dades que es manegen siguin d’alt risc, haurà de realitzar un estudi d’impacte, assessorant els responsables sobre cada qüestió. A més, haurà de comprovar el seu compliment.
Tasques de supervisió a tots els nivells per assegurar-se que s’està posant en pràctica el nou Reglament Europeu en Protecció de Dades (tant en organismes públics com en empreses privades).
Funcionarà com a nexe d’unió entre els organismes públic i empreses amb l’Agència de Protecció de Dades.

A més, el delegat de protecció de dades podrà ser requerit pels titulars de les dades personals per a solucionar qualsevol dubte respecte al tractament de les seves dades.

És obligatori comptar amb aquesta figura?

La resposta és “sí”. El delegat de protecció de dades és una nova figura que ha de constar, de forma obligatòria, en tots els organismes públics. A més, les empreses que es dediquin al tractament de dades massiu també hauran d’incorporar a un delegat en el seu organigrama.

D’altra banda, malgrat que el Reglament recomana incorporar aquesta nova figura a totes les empreses, no és obligatori per a aquelles PYMEs i altres organismes que la seva activitat principal no comporti un tractament de dades personals que requereixin un nivell de protecció alt.
Nomenament del delegat

És important tenir en compte que no cal que cada empresa o organització compti amb un delegat de protecció de dades independent. De fet, les administracions públiques poden tenir un mateix delegat per a diversos organismes. El mateix passa amb els grups empresarials. A més, aquells organismes que representin diferents empreses tindran la potestat de nomenar un delegat per a totes.

Òbviament, el delegat de protecció de dades pot formar part o no de la plantilla del negoci. Encara que és important que la independència d’aquesta figura estigui totalment garantida i no podrà ser destituït del seu càrrec per motius que pertoquin a l’acompliment de la seva tasca.

Deixa un comentari