Vés al contingut

L’AEPD ajuda a les pimes a adequar-se al marc europeu en protecció de dades

El dia 28 de gener se celebra el Dia europeu de la protecció de dades. Per aquest motiu, la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va celebrar en dates pròximes a l’efemèride un acte global a través del qual pretén animar les pimes a adequar-se al nou Reglament Europeu , que va entrar en vigor en el passat mes de maig i que serà d’obligatori compliment a partir de finals de maig de 2018.

El 28 de gener és el dia escollit per celebrar el Dia de la protecció de dades a Europa perquè en aquesta data va ser quan es va signar el famós Conveni 108 , sobre el qual es va començar a gestar la protecció de dades en tota la Unió Europea (a nivell comunitari).

L’esdeveniment celebrat al gener per la AEPD es va centrar en la Incidència del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades en les pimes. L’elecció d’aquest tema no va ser arbitrària, ja que a Espanya hi ha més de 3,5 milions d ‘ petites i mitjanes empreses que han d’acollir de forma deguda al nou marc legal.

La directora de l’AEPD, Mar Espanya, va destacar la importància que una pime dugui a terme una correcta valoració del risc i la seguretat dels dades personals que es tracten en la seva empresa. D’aquesta manera, assegura, la fidelitat serà més gran, així com la competitivitat.

Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá , va posar especial atenció en la importància que tenen les dades en l’actualitat. El ministre va parlar de “matèria primera” en referir a les dades, indicant que són essencials en gran part de les empreses que operen al país. D’aquí la necessitat que la protecció sobre els mateixos sigui conseqüent i adequada.

La Jornada sobre la incidència del nou marc europeu en les pimes

Durant la jornada es va explicar la importància de començar a acollir-se de forma gradual al nova Reglament Europeu de Protecció de Dades . Això implicarà que qualsevol pime s’ha de centrar molt més en la protecció de les dades que maneja, estudiant les seves necessitats en tot moment. Per això, consideren obligatori que es comencin a prendre les mesures necessàries perquè les petites i mitjanes empreses espanyoles puguin garantir tot el que es marca en el reglament, ja en vigor.

Per això, els responsables de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades van posar de manifest l’existència d’ nous recursos i materials que poden facilitar la tasca a les pimes. Concretament, es tracta d’una Guia del Reglament per als responsables del tractament de dades de l’empresa; una Guia per al compliment del deure d’informar; i unes Directrius per elaborar els contractes entre responsables i encarregats de les dades.

A tot això, l’AEPD sumarà un test, que podrà realitzar-se a través de la pròpia web de l’agència perquè les petites i mitjanes empreses espanyoles puguin adequar-se de manera òptima al nou marc europeu en matèria de protecció de dades. Els recursos esmentats anteriorment poden obtenir des del web de l’AEPD.

Deixa un comentari